این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش اسمارت

شاخص کلیدی عملکرد

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مجموعه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری هستند که برای آگاهی از میزان دستیابی یک سیستم به هدف نقشی حیاتی دارند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com