این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تفهمی

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر یا فهم همدلانه به معنای نوعی احساس یگانگی عاطفی با کنش‌گری است که درصدد فهم آن هستیم. دیدگاه ماکس وبر بر این شیوه استوار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com