این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش mabac

روش ماباک MABAC

ماباک (MABAC)

روش ماباک MABAC یا تخمین مقایسه سطوح مبتنی بر بردار چندشاخصه یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب گزینه بهینه است که توسط پاموکار و سایرکویک ارائه شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com