این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش moora

روش مورا MOORA

مورا (MOORA)

مورا (MOORA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس معیارها است که شباهت بسیاری به روش ساده محاسبه میانگین موزون دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com