این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش moora

روش مورا MOORA

روش مورا MOORA

یکی از ساده ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره روش مورا MOORA است. این روش نیز توسط زاوادسکاس و برائوس برای انتخاب گزینه بهینه ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com