این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش seca

روش SECA

سکا (SECA)

سکا (SECA) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه برای ارزیابی همزمان معیارها و گزینه‌ها است که توسط زاودسکاس و چند پژوهشگر ایرانی ارائه گردید.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com