این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ساختمان سبز

پرسشنامه ساختمان سبز

پرسشنامه ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه ساختمان سبز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

ساختمان سبز

ساختمان سبز

ساختمان سبز (Green building) سازه‌ای است که میزان مصرف انرژی در آن کمینه شده و با استفاده از مواد دوست‌دار طبیعت ساخته شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com