این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ساختمان سبز

پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد ساختمان سبز همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و پرسشنامه خبره – مقایسه زوجی

پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز

پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز و شاخص‌های اثرگذار بر آن همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و پرسشنامه خبره، مقایسه زوجی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com