پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز

فایل ورد پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز و عوامل موثر بر آن

هدف : ارزیابی و اولویت بندی فاکتورهای موثر بر عملکرد سیستم ساختمان‌های سبز

ابعاد : کاهش هزینه، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش خطر، مدیریت ریسک و استقرار و پایش

تعداد سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه خبره ساختمان سبز

اگر می خواهید از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده کنید می توانید پرسشنامه فوق را به صورت مقایسه زوجی تهیه کنید.

پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه زوجی شامل ۵ معیار و ۱۷ زیرمعیار

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ساختمان سبز

ساختمان سبز، ساختمانی است که در طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری آن، تاثیرات منفی بر روی آب و هوا و محیط زیست را کاهش داده یا به کلی از بین برده و حتی می تواند تاثیرات مثبتی نیز داشته باشد. ساختمان های سبز از منابع طبیعی با ارزش حفاظت کرده و کیفیت زندگی را بهبود می بخشند. یک ساختمان باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتوان آن را ساختمان سبز نامید. این ویژگی ها شامل موارد زیر است:

  • استفاده بهینه از انرژی، آب و سایر منابع
  • استفاده از انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی
  • تولید پایین آلودگی و پسماند و توانایی استفاده مجدد از دورریزها و بازیافت
  • کیفیت خوب شرایط هوای محیط داخل
  • استفاده از مواد غیر سمی و پایدار
  • در نظر داشتن محیط زیست در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری
  • در نظر داشتن کیفیت زندگی افرادی که در ساختمان زندگی می کنند در مراحل طراحی، ساخت و استفاده
  • داشتن طراحی ای که توانایی وفق یافتن با تغییرات محیط زیست را فراهم سازد

هر نوع ساختمانی می تواند یک ساختمان سبز باشد تا زمانی که شرایط لیست شده در بالا را دارا باشد، فرقی نمی کند که ساختمان مسکونی، مدرسه، بیمارستان، اداره و یا هر نوع ساختمان دیگری باشد. برای مدیریت عملکرد ساختمان سبز بایدعواملی را مد نظر قرار داد که پرسشنامه عملکرد ساختمان سبز برای این منظور طراحی شده است. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه رتبه‌بندی ساختمان سبز را بنگرید.