این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سایبرنتیک

سایبرنتیک سازمانی

سایبرنتیک سازمانی

سایبرنتیک سازمانی (Organizational Cybernetics) رویکردی در حوزه نظریه پیچیدگی سیستم‌ها است که براساس اصول ارتباطات و کنترل در سازمان استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com