این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سبک تفکر

پرسشنامه سبک تفکر

پرسشنامه سبک تفکر

دانلود پرسشنامه سبک تفکر همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه دارای ابعاد مشخص و تعیین شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com