این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سبک وظیفه مدار

انواع سبک‌های رهبری

انواع سبک‌های رهبری

سبک رهبری (Leadership Style) روشی است که رهبر از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند و پیوستاری بین وظیفه مداری تا رابطه مداری تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com