این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرآمدی سازمانی

تعالی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی سازمانی یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیت‌های سازمان‌ها در جهت بهبود مستمر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com