این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرقت ادبی

پارافریز مقاله

پارافریز مقاله

پارافریز مقاله (Paraphrase) بیان مجدد معانی برداشت شده از یک متن یا جمله از دیگران است. این روش برای تحقیقات علمی اهمیت بسیاری دارد.

سرقت ادبی

سرقت ادبی

سرقت ادبی (Plagiarism) ارائه نوشتار، افکار، ایده‌ها یا بیانات فرد دیگر به صورتی است که گویا صاحب آن اثر باشید و پیامدهای منفی بسیاری دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com