این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سرقت ادبی

پارافریز مقاله

پارافریز مقاله

پارافریز مقاله Paraphrase بیان مجدد معانی برداشت شده از یک متن یا جمله از دیگران است. در واقع این روش اقدام مناسبی برای نگارش مقالات و پایان‌نامه‌ها به است.

سرقت ادبی

سرقت ادبی

سرقت ادبی Plagiarism ارائه نوشتار، افکار، ایده‌ها یا بیانات فرد دیگر به صورتی است که گویا صاحب آن اثر باشید. در ارائه مقاله علمی-پژوهشی و نگارش پایان نامه موضوع سرقت ادبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com