این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سطوح سازمانی

سطوح سازمان

سطوح سازمان

طبقه‌بندی سطوح سازمانی پارسونز برای همه سازمان‌ها سه سطح نهادی، مدیریتی و فنی در نظر می‌گیرد. این نظریه جایگاه مهمی در تئوری‌های مدیریت دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com