این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سواد مالی

پرسشنامه سواد مالی

پرسشنامه سواد مالی

دانلود پرسشنامه سواد مالی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

سواد مالی

سواد مالی

سواد مالی (Financial literacy) توانایی درک و استفاده اصولی از مهارت‌های مالی مختلف مانند نحوه بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری است. این قرائت از سواد به افراد کمک می‌کند تا مسائل اقتصادی خود را به را حتی حل کنند و زندگی مرفه‌تری در حال و آینده داشته باشید. مهارت‌های زیادی وجود دارند که تحت عنوان سواد مالی […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com