این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سوت زنی سازمانی

سوت‌زنی سازمانی

سوت‌زنی سازمانی

سوت‌زنی سازمانی افشای شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی یا نامشروع به وسیله اعضای سازمان، نزد افرادی است که می‌توانند اقداماتی انجام دهند.

پرسشنامه سوت زنی سازمانی

پرسشنامه سوت زنی سازمانی

دانلود پرسشنامه سوت زنی سازمانی دارای روایی و پایایی به همراه شرح و تفسیر و تعاریف مفهومی و عملیاتی شامل ۸ گویه با طی لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com