این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سوگیری بازار

پرسشنامه جهت‌گیری بازار

پرسشنامه جهت‌گیری بازار

دانلود پرسشنامه جهت‌گیری بازار (بازارگرایی) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com