پرسشنامه جهت‌گیری بازار

دانلود پرسشنامه جهت‌گیری بازار دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۳۳ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه جهت‌گیری بازار

تعریف مفهومی: جهت‌گیری‌ با‌ز‌ا‌ر‌ یک‌ منبع‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ ا‌ست‌ که‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ د‌ر‌ک‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ شنا‌سا‌یی‌ آ‌نچه‌ که‌ ر‌قبا‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ می‌د‌هند‌، منجر‌ به‌ ا‌یجا‌د‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ می‌شو‌د. بازار محوری تحت تاثیر سه عامل مدیریت ارشد سازمان (تعهد و تاکید و ریسک‌پذیری)، پویایی درون سازمانی (تعارض و ارتباط) و سیستم‌های سازمانی (رسمیت، تمرکزگرایی و تعویض اختیار به واحدهای مختلف) قرار دارد. همچنین بازارمحوری بر سه عامل کارکنان، محیط و عملکرد تجاری تاثیرمی‌گذارد. همچنین رابطه بین بازارمحوری و عملکرد تجاری به‌وسیله عوامل محیطی شامل (تلاطم تجاری، شدت رقابت و تغییرات تکنولوژیکی) تعدیل می‌شود

تعریف عملیاتی: با ابزار پرسشنامه برای اندازه‌گیری جهت‌گیری بازار از شاخص هایی همچون بررسی خواسته‌های مشتریان، انجام تحقیقات بازار، بررسی روند تغییرات بازار و تغییر ترجیحات مشتریان استفاده شده است. نقطه شروع بازارمحوری جمع‌آوری اطلاعات بازار است. اگرچه اطلاعات بازار مربوط به ترجیحات و نیازهای مشتریان است، اما بررسی تاثیر عوامل بیرونی مانند قوانین دولتی و… بر روی این نیازها را نیز شامل می‌شود. فعالیت‌های مربوط به تجسسهای محیطی نیز بخشی از اطلاعات بازار است، نکته مهمی که باید در جمع‌آوری اطلاعات به آن توجه داشت، این است که در هنگام جمع‌آوری اطلاعات علاوه بر نیازهای فعلی باید به نیازهای آتی مشتریان نیز توجه کرد. پیش‌بینی نیازهای مشتریان امری حیاتی است. زیرا پیشنهاد یک محصول جدید اغلب به سالها زمان نیاز دارد.پرسش

برای سنجش میزان بازارگرایی یا بازار محوری سازمان می‌توان از پرسشنامه بازار محوری نارور و اسلاتر یا پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاورسکی نیز استفاده کرد. اصل مقاله بازار محوری برای سنجش جهت‌گیری بازار نیز در سایت پارس مدیر آمده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله