پرسشنامه بازار محوری

دانلود پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاورسکی

فایل ورد پرسشنامه بازارگرایی کوهلی و جاورسکی

هدف: بررسی بازار محوری و جهت‌گیری بازار

ابعاد: ایجاد هوشمندی بازار، نشر هوشمندی و پاسخگویی به هوشمندی بازار

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد


تعریف مفهومی بازارگرایی یا بازار محوری

بازارگرایی عبارت است از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان درباره نیازهای جاری و آینده مشتریان، توسعه و انتقال این اطلاعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان. جهت‌گیری بازار از سه جزء رفتاری تشکیل شده است: مشتری‌مداری، رقیب‌گرایی و هماهنگی و تبادل اطلاعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم‌گیری، تمرکز بر بلندمدت و سودآوری.

جهت‌گیری بازار و بازار محوری شامل مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار می‌دهد تا سودآوری بلندمدت شرکت را فراهم سازد. البته این به معنی توجه نداشتن به سایر ذی نفعان مانند مالکان، مدیران و کارکنان نیست.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله