پرسشنامه بازار محوری

دانلود پرسشنامه بازار محوری نارور و اسلاتر

فایل ورد پرسشنامه بازار محوری نارور و اسلاتر

هدف: بررسی میزان بازارگرایی و جهت‌گیری بازار سازمان

ابعاد: هماهنگی درونی، رقیب‌گرایی و مشتری‌گرایی

تعداد سوالات: ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد


تعریف مفهومی بازار محوری یا بازارگرایی

بازار محوری را می‌توان به عنوان مرحله‌ای از بالندگی سازمان، یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی است، تعریف نمود. کاتلر به بازارمحوری به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده است و معتقد است که گرایش بازار در امتداد توسعه گرایش‌های مختلف بازرگانی بوجود آمده است. بازارمحوری بر پایه تفکر بازاریابی ایجاد شده است و تفکر بازاریابی زیربنای فلسفی آن را تشکیل می‌دهد. به هر حال تفکر بازاریابی به عنوان یک بنیان و شالوده فلسفی کافی نیست، زیرا بازارمحوری نه فقط بر مشتریان، بلکه علاوه بر آن بر روی رقبا، مباحث سازمانی متفاوت و عوامل متعدد بیرونی که بر نیازها و ترجیحات مشتریان نیز موثر است، تمرکز میکند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله