این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سیاست پژوهی

بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی فرایندی است که در آن کاندیداها می‌کوشند تا با ارائه ایده‌های خود رای‌دهندگان را به مشارکت در یک فعالیت سیاسی تشویق کنند.

سیاست پژوهی

سیاست پژوهی

واژه سیاست پژوهی هم به فرآیندی ماهرانه و هم به یک نتیجه اطلاق می‌شود و مستلزم استفاده از شواهد برای فهمیدن پیشایندها و پیامدهای مساله است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com