این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب طراحی الگو

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL رویکردی نظام‌مند و علمی است که برای مدلسازی و طراحی الگوهای اکتشافی در مدیریت و علوم اجتماعی مناسب است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com