این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب طوفان مغزی

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی

روش گروه اسمی (Nominal Group) فرآیند گروهی سازمان یافته‌ای برای خلق ایده است که نفوذ و تاثیرگذاری دیدگاه افراد بر روی هم را حداقل می‌سازد.

طوفان مغزی

طوفان مغزی

طوفان مغزی (Brainstorming) یکی از راه‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری برای کسب دانش پیرامون مسائل مجهول است که توسط الکس آزبورن معرفی شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com