این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب عدم اطمینان

دنیای پرآشوب

دنیای پرآشوب (VUCA)

دنیای پرآشوب (VUCA) جهانی سرشار از نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام که واقعیت محیط سازمان در هزاره سوم است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com