این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش (تحقیق)

قلمرو پژوهش (تحقیق)

قلمرو پژوهش (Research area) تعیین مرزهای موضوعی، مکانی و زمانی است که چارچوب کلی و حدود مطالعه مورد نظر را به روشنی نشان می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com