این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب لطفی زاده

سیر تطور منطق فازی

تاریخچه منطق فازی

تاریخچه و سیر تطور منطق فازی به مطالعات لوکاسیویچ در منطق چندارزشی، تئوری ابهام مکس بلک و سرانجام نظریه فازی لطفی‌زاده برمی‌گردد.

لطف‌‌علی عسگرزاده

لطف‌‌علی عسگرزاده

لطف‌‌علی عسگرزاده (Lotfi Zadeh) اندیشمندی ایرانی الاصل است که با توسعه تئوری ابهام مکس بلک، منطق فازی را بنیان‌گذاری کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com