این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مثلث سازی

مثلث‌سازی در روش پژوهش

مثلث‌سازی در روش پژوهش

مثلث‌سازی (Triangulation) روشی است که برای افزایش روایی و پایایی یافته‌های پژوهش بویژه در مطالعات کیفی و علوم اجتماعی استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com