این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مجموعه فازی

انواع اعداد فازی

اعداد فازی

اعداد فازی (Fuzzy number) شکل تعمیم‌یافته اعداد واقعی و معمولی هستند که به جای اشاره به یک ارزش خاص شامل بازه‌ای ارزش‌های ممکن هستند.

درجه عضویت فازی

درجه عضویت فازی

درجه عضویت فازی (Membership degree) به میزان تعلق‌پذیری یک عنصر به یک مجموعه فازی اشاره دارد و بین دو مقدار ۰ و ۱ در نوسان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com