این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل زنجیره ارزش پورتر

زنجیره ارزش پورتر

زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر به عنوان مدلی برای ارزیابی و تعیین حوزه‌های کسب‌وکار در شرکت‌های مختلف است. توضیحات بیشتر آن در پایگاه پارس مدیر موجود می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com