این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل قلاب

مدل هوک یا قلاب

مدل هوک

نیر ایال مدلی را با نام Hooked برای خلق عادات مصرفی نزد مشتریانمعرفی کرده است. مدل Hooked در فارسی با عنوان مدل هوک یا مدل قلاب جاافتاده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com