این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت اسلامی

پرسشنامه مدیریت اسلامی

پرسشنامه مدیریت اسلامی

فایل ورد پرسشنامه مدیریت اسلامی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر شامل ابعاد: ارزشی، مکتبی و تخصصی و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com