این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت تعاونی

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که میان افراد حقیقی، برای کار در امور مربوط به تولید و توزیع برای هدف‌های مطرح در قانون بخش تعاونی تشکیل می‌گردد.

مدیریت تعاونی

مدیریت تعاونی

مدیریت تعاونی به عنوان سازوکارهای برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل شرکت‌های تعاونی برای دستیابی کارا و اثربخش به اهداف تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com