این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی فرایندی است که فرد برای گردآوری، ذخیره، بازیابی و بکارگیری اطلاعات جهت انجام امور روزانه‌اش استفاده می‌کند.

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی

دانلود فایل ورد پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش شخصی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر و نمره‌دهی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com