این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مصرف کننده

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف کننده

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف‌کننده

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف‌کننده شامل مجموعه افرادی در بازار هدف است که می‌توانند از طریق فعالیت‌های بازارمحور اقدام به خرید کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com