این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مفهوم تولید ناب

تولید ناب

تولید ناب : تاریخچه، مفهوم و کاربرد آن

تولید ناب (Lean manufacturing) یک روش تولیدی است که بر کمینه‌سازی ضایعات و بیشینه‌سازی بهره‌وری به صورت همزمان تاکید دارد. تولید ناب رویکردی تلفیقی در مدیریت تولید و عملیات است که کوشش می‌کند انعظاف‌پذیری تولید دستی را با کارایی تولید انبوه به صورت همزمان در سازمان میسر کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com