این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مفهوم تولید ناب

تولید ناب

تولید ناب : تاریخچه، مفهوم و کاربرد آن

تولید ناب تلفیقی رویکردی در مدیریت تولید و عملیات است که کوشش می‌کند انعظاف‌پذیری تولید دستی را با کارایی تولید انبوه به صورت همزمان در سازمان میسر کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com