این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مقاله سیستم خبره

سیستم خبره فازی

سیستم خبره فازی

سیستم خبره فازی Fuzzy Expert System سامانه‌ای هوشمند است که برای محاسبات از منطق فازی و استدلال چند ارزشی به جای دودویی بهره می‌برد.

پرسشنامه سیستم خبره

پرسشنامه سیستم خبره

دانلود پرسشنامه سیستم خبره دارای روایی و پایایی، تعریف مفهومی و عملیاتی، منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com