این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی

منطق چند ارزشی (many-valued logic) پیش‌فرضی در محاسبات است که در آن بیش از دو حالت در نظر گرفته می‌شود و با مطالعات لوکاسیویچ شروع شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com