این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب موبایل بانک

پرسشنامه موبایل بانک

پرسشنامه موبایل بانک

دانلود پرسشنامه موبایل بانک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

بانکداری موبایل

بانکداری موبایل

بانکداری موبایل (Mobile Banking) روشی برای انجام عملیات مختلف بانکی مبتنی بر استفاده از تلفن همراه است که تحولی شگرف در نظام بانکی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com