پرسشنامه موبایل بانک

پرسشنامه موبایل بانک

فایل ورد پرسشنامه موبایل بانک

هدف: بررسی پذیرش اولیه موبایل بانک

ابعاد: عملکرد مورد انتظار، اعتماد الکترونیک، ریسک درک شده، خودکارآمدی، ایجاد اطمینان، اعتقاد به اطمینان و مقاصد استفاده

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی موبایل بانک

بانکداری موبایل یا همراه بانک یا موبایل بانک یکی از شاخه‌ها و کاربردهای اصلی تجارت سیار است . تجارت سیار فرآیند انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات به وسیله یک ابزار سیار بر بستر شبکه بی‌سیم است که به وسیلۀ آن ارزش حقیقی یا پیش‌پرداخت پولی در قبال دریافت کالا، خدمات یا اطلاعات منتقل می‌گردد . موبایل بانک عبارت است از استفاده از تلفن همراه یا هر وسیله همراه دیگری که تراکنش های مالی مربوط به حساب یک مشتری را انجام دهد. بانکداری از طریق تلفن همراه یعنی، شما می توانیددر ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته بانک را در هر کجا که می خواهید در جیب خود حمل کنید.