این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مکس بلک

تئوری ابهام مکس بلک

انلود رایگان اصل مقاله نظریه ابهام مکس بلک : اولین فردی که مفهوم فازی را با عنوان نظریه ابهام مطرح کرد و هرگز کسی نظریه او را جدی نگرفت.

سیر تطور منطق فازی

سیر تطور منطق فازی

سیر تطور منطق فازی و سیر تطور منطق فازی و خلاصه ای کتاب علم مدیریت فازی عادل آذر، به قلم استاد آرش حبیبی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com