این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مینتزبرگ

هنری مینتزبرگ

هنری مینتزبرگ

هنری مینتزبرگ (Henry Mintzberg) یکی از پژوهشگران پیشگام تئوری‌های مدیریت است که نقش بزرگی در حوزه مدیریت سازمان داشته است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com