این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نرم افزار FuzzyTECH

استنتاج فازی

استنتاج فازی

استنتاج فازی به محاسباتی اشاره دارد که با اعداد فازی و عملگرهای فازی صورت می‌گیرد و در نهایت به یک نتیجه‌گیری با منطق فازی ختم می‌گردد.

دانلود نرم‌افزار FuzzyTECH

نرم‌افزار FuzzyTech

دانلود نرم‌افزار FuzzyTech فازیتک : نسخه ۵ بدون محدودیت با شماره سریال و پسورد برای محاسبات استنتاج فازی و تحلیل داده‌های فازی مدیریت و صنایع

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com