این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نرم افزار FuzzyTECH

استنتاج فازی

استنتاج فازی

حل مساله در بحث تصمیم‌گیری در محیط فازی شامل سه مرحله فازی‌سازی، استنتاج فازی و فازی‌زدایی داده‌ها است. مرحله استنتاج فازی قلب تصمیم‌گیری فازی است.

دانلود نرم افزار FuzzyTECH

نرم افزار FuzzyTech

دانلود نرم افزار FuzzyTech فازیتک : نسخه ۵ بدون محدودیت با شماره سریال و پسورد برای محاسبات استنتاج فازی و تحلیل داده‌های فازی مدیریت و صنایع

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com