این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نرم افزار G*Power

دانلود نرم‌افزار G*Power

نرم‌افزار G*Power

نرم‌افزار G*Power یک نرم‌افزار کاربردی و ساده آماری است که برای محاسبه حجم نمونه بسیار مناسب است. این نرم‌افزار رایگان است و بسادگی می‌توان حجم نمونه لازم برای حداقل مربعات جزئی به روش کوهن را با آن محاسبه کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com