دانلود نرم افزار G*Power

دانلود نرم افزار G*Power

نرم افزار G*Power یک نرم افزار کاربردی و ساده آماری است که برای محاسبه حجم نمونه در مباحث جامعه و نمونه بسیار مناسب است. این نرم افزار رایگان است و بسادگی می‌توان حجم نمونه لازم برای حداقل مربعات جزئی به روش محاسبه حجم نمونه با فرمول کوهن را با آن محاسبه کرد. همچنین حجم نمونه لازم برای انواع تحقیق همبستگی،انواع آزمون میانگین جامعه ، حجم نمونه رگرسیون و روش های دیگر آماری را محاسبه کرد.

استفاده از ماشین حساب  G*Power

نرم افزار G*Power یک ماشین حساب حرفه‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

از منوی اصلی و بالای صفحه نرم افزار گزینه Calculator را انتخاب کنید.

روش محاسبه حجم نمونه

برای محاسبه حجم نمونه با نرم افزار G*Power ابتدا از منوی Tests نوع نمونه خود را انتخاب کنید.

روش های همبستگی و رگرسیون در منوی Correlation and Regression قابل دسترسی است.

محاسبه حجم نمونه با نرم افزار G*Power

محاسبه حجم نمونه با نرم افزار G*Power

روش‌های آزمون میانگین جامعه مانند تی-تک‌نمونه و تی-مستقل از قسمت Means قابل دسترسی است.

پس از انتخاب آزمون موردنظر، اندازه اثر و سطح خطا را در صفحه اصلی نرم افزار مشخص کنید.

در نهایت در صفحه اصلی نرم‌افزار روی دکمه Calculate کلیک کنید.

روی دکمه  X-Y Plot for a range of values کلیک کنید.

در نهایت در دیالوگ جدید روی دکمه Draw Plot کلیک کنید.

مشخصات مربوط به حجم نمونه به صورت گرافیکی نیز قابل مشاهده است.