این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نمونه‌گیری سیستماتیک

نمونه‌گیری سیستماتیک

نمونه‌گیری سیستماتیک

نمونه‌گیری سیستماتیک (Systematic sampling) یک روش نمونه‌گیری احتمالی است که اعضای نمونه براساس فواصل مشخص به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com