این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نیروهای پنجگانه رقابتی

پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر در سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی، شیوه تفسیر و نمره‌گذاری

پنج نیروی رقابتی پورتر

پنج نیروی رقابتی پورتر

پنج نیروی رقابتی پورتر شامل رقبای موجود، قدرت چانه‌زنی خریداران، تامین‌کنندگان، محصولات جایگزین و رقبای جدید در صنایع و بازارهای مختلف هستند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com