این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نیروهای پنجگانه رقابتی

نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

مدیریت استراتژیک بازاریابی: مدل نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر شامل رقبای موجود، قدرت چانه زنی خریداران، تامین کنندگان، محصولات جایگزین و رقبای جدید

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com