نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

فایل ورد پرسشنامه بررسی نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

هدف: بررسی استراتژی های پنج گانه پورتر در سازمان

ابعاد: خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه) و رقباء

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر

در مدل پورتر با پنج نیروی رقابتی اصلی سر و کار داریم که در شکل بالا نمایش داده شده است. مایکل پورتر این پنج عامل را در تجزیه و تحلیل صنعت لازم می‌داند. تاثیر و تاثر نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر بر روی یکدیگر ماهیت و یا شدت رقابت در صنعت را مشخص می‌نماید. این قدرت جمعی نیروها است‌که ظرفیت سودآوری‌نهایی یک تجارت را معین می‌نماید. پورتر معتقد است‌که تمامی شرکت‌ها به دنبال سود هستند و عاملی که میزان سود را تعیین می‌نماید، عامل شدت رقابت است و اگر شدت رقابت مشخص باشد، سودآوری نیز مشخص می‌گردد. در این راستا وظیفه‌ی استراتژیست‌ها، جستجوی موضعی در صنعت است‌که در آن ، شرکت‌ها بتوانند در برابر این نیروها از خود دفاع کرده و یا به نفع خود، بر آنها تأثیر گذارند.