قابلیت‌های هوش رقابتی

ترجمه تخصصی مقاله قابلیت‌های هوش رقابتی با کیفیت بالا توسط پارس‌مدیر

اهمیت هوشمندی رقابتی برای سازمان‌ها موضوعی است که در سطح جهان پذیرفته شده است. امروزه استفاده از این ابزار تبدیل به امری ضروری شده است. اما ورود هوش رقابتی جامع (پیچیده) به یک کمپانی وابسته به مزایای مورد نظر آن شرکت است که از این میان می‌توان به مواردی چون بهبود کیفیت اطلاعات، تصمیم‌گیری سریع، پیشرفت سیستماتیک فرایندهای سازمانی، بهبود راندمان سازمان، کاهش هزینه‌ها، بهبود تشریک اطلاعات، صرفه جویی در وقت و تشخیص سریع تهدیدها و فرصت‌ها اشاره نمود.

ترجمه چکیده مقاله قابلیت‌های هوش رقابتی

هدف این مقاله این است که اهمیت هوش رقابتی را بر مبنای روش‌های مختلف بسنجد و به طور خاص فرایند پیچیده ادغام هوش رقابتی در کل سازمان و نه صرفاً در بخش بازاریابی ارزیابی نماییم. اگر نتایج مطلوب یک شرکت خاص امروزی را بررسی کنیم مشخص می‌شود که این نتایج ماحصل تصمیمات صحیح مدیریتی در گذشته هستند. اگر بخواهیم این شرکت در آینده نیز موفق باشد، لازم است در زمینه قابلیت‌های هوش رقابتی تصمیمات درستی اتخاذ شود.

اغلب شرکت‌ها به ضرورت تصمیم‌گیری استراتژیک جهت ایجاد شرایط مطلوب و موفقیت در آینده که اوضاع پیچیده تر خواهد شد توجه زیادی ندارند. چرا که اینگونه تصمیمات باعث حل مشکلات مهم امروزی می‌شوند. باید توجه داشت که تغییرات ایجاد شده در پارادایم رقابت امروز برای موفقیت آینده موجب شده است. این پارادایم دیگر به این معنی نیست که تلاش‌ها باید در جهت افزایش سهم بازار باشد. هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی رابطه نزدیکی باهم دارند. برای موفقیت در بازار باید قابلیت‌های هوش رقابتی بهبود یابد.

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود مقاله اصل لاتین

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله