پرسشنامه قابلیت های پویا

دانلود پرسشنامه قابلیت بازاریابی

فایل ورد پرسشنامه قابلیت بازاریابی

هدف : بررسی قابلیت بازاریابی

ابعاد : توسعه محصول جدید، فروش و توزیع

تعداد سوالات : ۱۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد


تعریف مفهومی قابلیت بازاریابی

قابلیت‌های بازاریابی Marketing capability موجب می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند متناسب با شرایط بازار، استراتژی‌های مناسب را اجرا کرده و به اهداف عملکردی خود دست یابند. قابلیت بازاریابی با عملکرد سازمان ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین عمر و اندازه سازمان بر رابطه قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد بازاریابی ارتباط معنی داری ندارند، مراتب حاکی از این است که قابلیت‌های بازاریابی – فارغ از مراحل عمر و یا اندازه سازمان – می‌توانند منبع مزیت رقابتی پایدار محسوب شده و موجب ارتقاء عملکرد گردند.

دستیابی به عملکرد بالاتر هدفی است که سازمان‌ها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می‌آورند. قابلیتها نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها ایفا می‌کنند و از جمله این قابلیتها می‌توان به بازاریابی، نوآوری و یادگیری اشاره کرد. یکی از مسائل عمده مدیران کسب­وکار، سرمایه­گذاری بر توسعۀ قابلیت­های سازمانی است که بر بهبود رقابت­پذیری و عملکرد کسب­وکار تأثیر عمده‌ای دارند. قابلیت­های بازاریابی یکی از مهم­ترین قابلیت­هایی شناخته شده‎اند که به بازار و مشتریان مرتبط هستند. میان قابلیت­های بازاریابی و عملکرد مالی کسب‌وکار وجود دارد و رابطه میان قابلیت­های بازاریابی و فرایندهای کسب‌وکار تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‎گیرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله