پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی

دانلود پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی مارتین دارای ۳ عامل و ۱۱ گویه
  • پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی گرای و همکاران دارای ۲ عامل و ۳۵ گویه
  • مقیاس سنجش قابلیت‌های آنلاین بازاریابی دارای ۴ عامل و ۱۹ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

همه پرسشنامه‌ها را به صورت یکجا خریداری کنید.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی

قابلیت‌های بازاریابی (Marketing capability) موجب می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند متناسب با شرایط بازار، استراتژی‌های مناسب را اجرا کرده و به اهداف عملکردی خود دست یابند. قابلیت بازاریابی با عملکرد سازمان ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین عمر و اندازه سازمان بر رابطه قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد بازاریابی ارتباط معنی داری ندارند، مراتب حاکی از این است که قابلیت‌های بازاریابی – فارغ از مراحل عمر و یا اندازه سازمان – می‌توانند منبع مزیت رقابتی پایدار محسوب شده و موجب ارتقاء عملکرد گردند.

مارتین قابلیت‌های بازاریابی را به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

برای سنجش این سه قابلیت از ۱۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد.

گرای و همکاران نیز قابلیت‌های بازاریابی را به دو دسته تقسیم کردند:

  • مهارت‌های بازاریابی
  • دانش بازاریابی

آنها نیز از ۳۵ گویه برای سنجش این قابلیت‌ها استفاده کردند.

در نهایت برای سنجش قابلیت‌های بازاریابی در دنیای آنلاین نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود. پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی آنلاین توسط تولستوی و همکاران طراحی شد. در فارسی نیز پژوهشگران از این پرسشنامه استفاده کردد. این پرسشنامه از چهار بعد تشکیل شده است:

  • قابلیت‌های آنلاین بازاریابی
  • جهت‌گیری بازار محور
  • جهت‌گیری راهبری بازار
  • عملکرد شرکت

دستیابی به عملکرد بالاتر هدفی است که سازمان‌ها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می‌آورند. قابلیت‌ها نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها ایفا می‌کنند و از جمله این قابلیت­‌ها می‌توان به بازاریابی، نوآوری و یادگیری اشاره کرد. یکی از مسائل عمده مدیران کسب­وکار، سرمایه­گذاری بر توسعۀ قابلیت­‌های سازمانی است که بر بهبود رقابت­پذیری و عملکرد کسب­وکار تأثیر عمده‌ای دارند. قابلیت­‌های بازاریابی یکی از مهم­ترین قابلیت­‌هایی شناخته شده‎اند که به بازار و مشتریان مرتبط هستند. میان قابلیت­‌های بازاریابی و عملکرد مالی کسب‌وکار وجود دارد و رابطه میان قابلیت­‌های بازاریابی و فرایندهای کسب‌وکار تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‎گیرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله