این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوش احساسی

هوش هیجانی (هوش عاطفی)

هوش هیجانی (هوش عاطفی)

هوش هیجانی (هوش عاطفی) توانایی شناخت، استفاده و مدیریت احساسات خویش به شیوه‌ای مثبت در ارتباط با دیگران است که برای مدیران نیز الزامی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com