این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب وب کوال

پرسشنامه وب‌کوال

پرسشنامه وب‌کوال

دانلود پرسشنامه وب‌کوال برای سنجش کیفیت خدمات سایت های اینترنتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه تفسیر

مقیاس وب کوال webqual

مقیاس وب‌کوال (WebQual)

مقیاس وب‌کوال (WebQual) ابزاری استاندارد است که برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط سامانه‌ها و سیستم‌های خدمات الکترونیک استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com